Kakva će biti 2017. godina u odnosu na prethodnu?

Anketa je završena (pre 3 godine).

Kakva će biti 2017. godina u odnosu na prethodnu?

Bolja
35.20%
Gora
34.08%
Ista
30.73%