Koju Novu godinu radije slavite?

Anketa je završena (pre 15 godina).

Koju Novu godinu radije slavite?

Zvaničnu Novu godinu
57.45%
Srpsku Novu godinu
14.54%
Obe podjednako
13.39%
Nijednu
8.08%
Nema pravila
6.53%