Koju Novu godinu radije slavite?

Anketa je završena (pre 2 godine).

Koju Novu godinu radije slavite?

Zvaničnu Novu godinu
41.86%
Nijednu
23.26%
Srpsku Novu godinu
18.60%
Obe podjednako
12.02%
Nema pravila
4.26%