Koju Novu godinu radije slavite?

Anketa je završena (pre 11 godina).

Koju Novu godinu radije slavite?

Zvaničnu Novu godinu
56.81%
Nijednu
12.67%
Srpsku Novu godinu
11.80%
Obe podjednako
11.57%
Nema pravila
7.15%