Koju Novu godinu radije slavite?

Anketa je završena (pre 10 godina).

Koju Novu godinu radije slavite?

Zvaničnu Novu godinu
55.58%
Nijednu
15.22%
Srpsku Novu godinu
12.13%
Obe podjednako
10.69%
Nema pravila
6.38%