Koju Novu godinu radije slavite?

Anketa je završena (pre 7 godina).

Koju Novu godinu radije slavite?

Zvaničnu Novu godinu
54.79%
Nijednu
19.44%
Srpsku Novu godinu
12.22%
Obe podjednako
9.57%
Nema pravila
3.98%