Koju Novu godinu radije slavite?

Anketa je završena (pre 6 godina).

Koju Novu godinu radije slavite?

Zvaničnu Novu godinu
48.37%
Nijednu
24.80%
Srpsku Novu godinu
13.82%
Obe podjednako
8.13%
Nema pravila
4.88%