Koju Novu godinu radije slavite?

Anketa je završena (pre 3 godine).

Koju Novu godinu radije slavite?

Zvaničnu Novu godinu
44.13%
Nijednu
22.35%
Srpsku Novu godinu
14.53%
Obe podjednako
12.29%
Nema pravila
6.70%