Koju Novu godinu radije slavite?

Anketa je završena (pre 4 godine).

Koju Novu godinu radije slavite?

Zvaničnu Novu godinu
43.55%
Nijednu
27.02%
Srpsku Novu godinu
12.50%
Obe podjednako
10.08%
Nema pravila
6.85%