Kolika je vaša plata?

Anketa je završena (pre 2 godine).

Kolika je vaša plata?

od 25.000 do 35.000 dinara
21.43%
od 50.000 do 70.000 dinara
19.33%
pd 35.000 do 50.000 dinara
15.55%
preko 100.000 dinara
13.03%
nisam zaposlen/a
11.76%
do 25.000 dinara
9.66%
od 70.000 do 100.000 dinara
9.24%