Koliko bi vam ljudi pomoglo u ma kom trenu?

Anketa je završena (pre 5 godina).

Koliko bi vam ljudi pomoglo u ma kom trenu?

bar nekoliko
33.33%
1-2
32.70%
nema takvih
11.95%
nisam siguran
11.32%
više njih
10.69%