Koliko često idete na lekarski pregled?

Anketa je završena (pre 11 godina).

Koliko često idete na lekarski pregled?

Samo kad sam bolestan
65.10%
Nikad
14.81%
Jednom godišnje
8.53%
Nekoliko puta godišnje
8.22%
Jednom mesečno
1.67%
Svaki čas, hipohondar sam
0.84%
Nekoliko puta mesečno
0.66%
Jednom nedeljno
0.18%