Koliko često reinstalirate svoj operativni sistem?

Anketa je završena (pre 15 godina).

Koliko često reinstalirate svoj operativni sistem?

Šta?!
21.76%
Gotovo nikad – zahvaljujući XP-u
15.76%
Kada ga napadnu virusi/crvi
15.01%
Veoma retko
12.69%
2-3 puta godišnje
11.66%
Veoma često
10.78%
Jednom godišnje
10.03%
Kada nadogradim kompjuter
2.32%