Koliko često ste depresivni?

Anketa je završena (pre 14 godina).

Koliko često ste depresivni?

Ponekad
36.08%
Gotovo svakodnevno
16.66%
Često, mada bez razloga
15.96%
Kada sam usamljen/a
13.74%
Kada je loše vreme
9.10%
Nikad
8.46%