Koliko često ste depresivni?

Anketa je završena (pre 13 godina).

Koliko često ste depresivni?

Ponekad
34.31%
Gotovo svakodnevno
18.48%
Često, mada bez razloga
14.88%
Kada sam usamljen/a
14.57%
Nikad
10.32%
Kada je loše vreme
7.45%