Koliko imate godina?

Anketa je završena (pre 15 godina).

Koliko imate godina?

16-20
23.72%
21-25
17.45%
26-30
14.51%
11-15
13.04%
31-35
10.52%
41-50
7.83%
36-40
7.79%
51-60
3.31%
Više od 60
1.28%
Manje od 10
0.56%