Koliko imate godina?

Anketa je završena (pre 13 godina).

Koliko imate godina?

16-20
24.16%
21-25
17.16%
26-30
12.55%
41-50
11.03%
31-35
10.06%
11-15
9.62%
36-40
7.72%
51-60
5.70%
Više od 60
1.65%
Manje od 10
0.35%