Koliko imate godina?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Koliko imate godina?

Više od 60
36.71%
51-60
25.87%
41-50
19.58%
26-30
4.90%
36-40
3.85%
31-35
3.85%
Manje od 10
2.80%
21-25
1.05%
11-15
1.05%
16-20
0.35%