Koliko imate godina?

Anketa je završena (pre 9 godina).

Koliko imate godina?

41-50
21.69%
51-60
18.60%
21-25
12.37%
36-40
12.24%
26-30
9.58%
31-35
9.36%
Više od 60
7.06%
16-20
7.06%
11-15
1.52%
Manje od 10
0.52%