Koliko jaja obično farbate za Uskrs?

Anketa je završena (pre 14 godina).

Koliko jaja obično farbate za Uskrs?

više od 50
29.27%
20-30
18.15%
30-40
17.17%
40-50
14.14%
10-20
10.36%
Ne farbam jaja
8.98%
manje od 10
1.94%