Koliko jaja obično farbate za Uskrs?

Anketa je završena (pre 13 godina).

Koliko jaja obično farbate za Uskrs?

više od 50
28.79%
20-30
18.90%
30-40
16.18%
40-50
15.69%
10-20
10.34%
Ne farbam jaja
7.83%
manje od 10
2.27%