Koliko jaja obično farbate za Uskrs?

Anketa je završena (pre 13 godina).

Koliko jaja obično farbate za Uskrs?

više od 50
26.96%
20-30
19.14%
30-40
16.82%
40-50
15.28%
10-20
12.09%
Ne farbam jaja
7.59%
manje od 10
2.11%