Koliko je star vaš kompjuter?

Anketa je završena (pre 9 godina).

Koliko je star vaš kompjuter?

Više od pet godina
27.08%
Dve godine
14.92%
Tri godine
14.00%
Četiri godine
11.38%
Manje od godinu dana
8.77%
Pet godina
8.38%
Godinu dana
8.23%
Sasvim je nov
5.85%
Nemam kompjuter kod kuće
1.38%