Koliko je star vaš kompjuter?

Anketa je završena (pre 7 meseci).

Koliko je star vaš kompjuter?

Više od pet godina
45.50%
Četiri godine
13.27%
Pet godina
10.43%
Dve godine
8.06%
Tri godine
6.64%
Manje od godinu dana
6.16%
Godinu dana
5.21%
Sasvim je nov
3.32%
Nemam kompjuter kod kuće
1.42%