Koliko je trajala vaša najduža ljubavna veza?

Anketa je završena (pre 10 godina).

Koliko je trajala vaša najduža ljubavna veza?

Preko 5 godina
35.23%
3-5 godina
20.27%
1-2 godine
14.67%
Nikad nisam bio u vezi
8.48%
6 meseci-1 godinu
8.20%
3-5 meseci
5.32%
Kraće od mesec dana
4.60%
1-2 meseca
3.24%