Koliko mobilnih telefona koristite?

Anketa je završena (pre 9 meseci).

Koliko mobilnih telefona koristite?

Samo jedan
79.09%
2
14.09%
Nijedan
3.18%
Više od tri
1.82%
3
1.82%