Koliko SMS poruka pošaljete u toku dana?

Anketa je završena (pre 8 meseci).

Koliko SMS poruka pošaljete u toku dana?

Uglavnom nijednu
55.07%
1-5
32.37%
6-10
7.73%
Više od 20
2.90%
11-20
1.93%