Koliko SMS poruka primite u toku dana?

Anketa je završena (pre 14 godina).

Koliko SMS poruka primite u toku dana?

1-5
51.83%
6-10
19.43%
Uglavnom nijednu
12.22%
Više od 20
8.72%
11-20
7.80%