Koliko ste najduže boravili u inostranstvu?

Anketa je završena (pre 10 godina).

Koliko ste najduže boravili u inostranstvu?

Nekoliko nedelja
31.44%
Nekoliko dana
29.94%
Nekoliko meseci
11.26%
Duže od nekoliko godina
10.98%
Nikad nisam bio
8.73%
Nekoliko godina
4.83%
Otprilike godinu dana
2.82%