Koliko ste radnih mesta promenili u životu?

Anketa je završena (pre 11 meseci).

Koliko ste radnih mesta promenili u životu?

1-3
44.00%
3-6
27.43%
6-10
17.71%
još uvek nisam zaposlen
5.14%
ne mogu ni da se setim
2.86%
više od 10
2.86%