Koliko ste seksualnih partnera imali?

Anketa je završena (pre 16 godina).

Koliko ste seksualnih partnera imali?

3-5
17.57%
Samo jednog
15.22%
Još uvek sam nevin/nevina
15.03%
6-10
13.73%
Više od 20
11.88%
2
9.88%
11-15
6.55%
16-20
4.04%
Ne sećam se
3.75%
Ja apstiniram
2.35%