Koliko ste seksualnih partnera imali?

Anketa je završena (pre 13 godina).

Koliko ste seksualnih partnera imali?

Još uvek sam nevin/a
22.96%
3-5
15.73%
Samo jednog
15.67%
6-10
11.76%
2
9.58%
Više od 20
9.41%
11-15
5.34%
Ne sećam se
3.88%
Apstiniram
2.85%
16-20
2.82%