Koliko ste seksualnih partnera imali?

Anketa je završena (pre 14 godina).

Koliko ste seksualnih partnera imali?

Nevin/a sam
20.12%
3-5
16.75%
Samo jednog
16.33%
6-10
12.32%
Preko 20
10.03%
2
9.81%
11-15
5.38%
Ne sećam se
4.01%
16-20
2.65%
Uzdržavam se
2.59%