Koliko ste seksualnih partnera imali?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Koliko ste seksualnih partnera imali?

Preko 20
19.02%
6-10
16.30%
3-5
15.22%
Samo jednog
13.59%
2
10.87%
Nevin/a sam
7.61%
Ne sećam se
5.98%
11-15
5.43%
16-20
3.80%
Uzdržavam se
2.17%