Koliko ste seksualnih partnera imali?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Koliko ste seksualnih partnera imali?

6-10
21.33%
3-5
15.33%
Preko 20
14.00%
Samo jednog
14.00%
2
8.67%
11-15
7.33%
Nevin sam
6.67%
16-20
5.33%
Ne sećam se
4.67%
Uzdržavam se
2.67%