Koliko ste seksualnih partnera imali?

Anketa je završena (pre 6 godina).

Koliko ste seksualnih partnera imali?

3-5
20.33%
Samo jednog
16.67%
6-10
15.45%
Preko 20
12.60%
2
10.98%
11-15
8.54%
Ne sećam se
6.10%
Nevin sam
4.47%
Uzdržavam se
2.44%
16-20
2.44%