Koliko ste seksualnih partnera imali?

Anketa je završena (pre 2 godine).

Koliko ste seksualnih partnera imali?

3-5
20.57%
Preko 20
18.29%
6-10
15.43%
Samo jednog
13.14%
2
8.00%
Ne sećam se
7.43%
16-20
6.29%
11-15
4.57%
Nevin sam
4.00%
Uzdržavam se
2.29%