Koliko ste stranih zemalja posetili?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Koliko ste stranih zemalja posetili?

6-10
28.68%
3-5
26.84%
11-20
22.06%
Više od 20
10.29%
2
5.88%
Nijednu
4.04%
1
2.21%