Koliko ste stranih zemalja posetili?

Anketa je završena (pre 11 godina).

Koliko ste stranih zemalja posetili?

3-5
30.63%
6-10
24.66%
11-20
12.06%
2
10.33%
1
8.06%
Nijednu
7.94%
Više od 20
6.33%