Koliko ste stranih zemalja posetili?

Anketa je završena (pre 9 meseci).

Koliko ste stranih zemalja posetili?

6-10
30.29%
3-5
24.82%
11-20
19.71%
Više od 20
13.87%
2
7.30%
Nijednu
2.19%
1
1.82%