Koliko ste zabrinuti za stanje u zemlji?

Koliko ste zabrinuti za stanje u zemlji?