Kompjuter koristite pretežno za…

Anketa je završena (pre 16 godina).

Kompjuter koristite pretežno za...

za sve po malo
58.62%
posao
14.04%
igranje
9.60%
dopisivanje/komunikaciju
8.98%
informisanje
8.76%