Koristite kontraceptivna sredstva?

Anketa je završena (pre 4 godine).

Koristite kontraceptivna sredstva?

Ne koristim
64.08%
Kondom
20.39%
Spontani prirodni metod
9.71%
Neko drugo sredstvo
4.85%
Kontraceptivne pilule
0.97%
Pilule «za dan posle»
0.00%