Koristite parfem?

Anketa je završena (pre 4 godine).

Koristite parfem?

Kada izlazim iz kuće
26.37%
U svakoj prilici
21.43%
Ponekad
19.23%
Veoma često
10.44%
Gotovo nikad
9.34%
Retko
8.79%
Muka mi je od parfema
3.30%
Kada krećem u osvajanje...
1.10%