Najčešće spavate…

Anketa je završena (pre 4 meseca).

Najčešće spavate...

Na desnom boku
28.84%
Na levom boku
23.26%
Na stomaku
19.53%
Kako stignem
17.21%
Na leđima
11.16%