Najveći problem savremenog fudbala je…

Anketa je završena (pre 14 godina).

Najveći problem savremenog fudbala je...

novac
44.11%
prevelika slava
26.12%
ne znam
11.46%
dominacija klubova
8.14%
nešto drugo
6.00%
surevnjivost
4.18%