Najveći problem savremenog fudbala je…

Anketa je završena (pre 10 godina).

Najveći problem savremenog fudbala je...

novac
47.28%
prevelika slava
18.04%
ne znam
17.17%
dominacija klubova
9.57%
nešto drugo
5.22%
surevnjivost
2.72%