Najveći problem savremenog fudbala je…

Anketa je završena (pre 6 godina).

Najveći problem savremenog fudbala je...

novac
59.89%
ne znam
13.37%
prevelika slava
11.76%
nešto drugo
6.95%
dominacija klubova
6.95%
surevnjivost
1.07%