O čemu ljudi najviše lažu u internet vezama?

Anketa je završena (pre 12 godina).

O čemu ljudi najviše lažu u internet vezama?

O spoljašnjem izgledu
46.48%
O godinama
17.88%
O bračnom stanju
11.06%
O nečem drugom
10.23%
O težini
3.67%
O polu
3.63%
O profesiji
3.59%
Ni o čemu, iskreni su
3.45%