O čemu ljudi najviše lažu u internet vezama?

Anketa je završena (pre 11 godina).

O čemu ljudi najviše lažu u internet vezama?

O spoljašnjem izgledu
40.10%
O godinama
20.95%
O bračnom stanju
18.09%
O nečem drugom
8.26%
O težini
4.20%
Ni o čemu, iskreni su
3.37%
O profesiji
3.28%
O polu
1.75%